Skip to content
Menu

Carl Gustav Jung

jung-default

C.G. Jung (1875 – 1961)

De grondlegger van de Analytische Therapie is de Zwitserse psychiater Prof dr. C.G. Jung (1875-1961). Hij ontwikkelde een eigen theoretisch systeem, welke hij de analytische psychologie noemde. Jung zag de psychotherapie als een intensieve interactie tussen twee mensen die elkaar sterk beïnvloeden, waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen. Die worden in een dialoog nader onderzocht. Het gaat in de analytische psychologie om de individuele ontwikkeling van de mens, zodat ieder mens de persoon kan worden die hij in wezen is en datgene kan doen wat bij hem past.

Jung gaat uit van een menselijke psyche die bestaat uit een bewust en een onbewust deel. In het persoonlijke onbewuste bevinden zich de persoonlijke ervaringen: datgene wat je hebt meegemaakt, je persoonlijke levensgeschiedenis. Het gemeenschappelijk of collectief onbewuste is overgeërfd van onze voorouders, als onderdeel van het evolutieproces.

Wie naar buiten kijkt, droomt; Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.  C.G. Jung