Skip to content
Menu

Analytische therapie

Wat is Analytische therapie?

Analytische therapie is een methode om te ontdekken wat je onbewuste je wil vertellen. Om je levensthema helder te krijgen en om het juiste pad weer te vinden. Samen start je een zoektocht naar wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt in je leven.
Je gaat naar de wortels van je klacht, om het dáár op te lossen. Niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal. Essentie is dat gewerkt wordt vanuit de beleving, de ervaring, en dat het onbewuste onderzocht wordt. Zo komen lichaam en geest, gevoel en verstand, materie en psyche, meer in balans.
Analytische therapie is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op de ideeën van Carl Gustav Jung en velen die sindsdien dit gedachtengoed ontwikkeld hebben.

Marie-Louise von Franz (naaste medewerker van Jung) zegt het mooi: “Het gaat om het (opnieuw) contact leggen met onze wortels. Het gaat er niet om “normaal” te worden, maar om “zelf”, “eigen” te worden.”

Het doel van analytische therapie

Het doel van analytische therapie is ervoor te zorgen dat je bewuste en onbewuste ik in balans zijn. Hierdoor leer je je eigen lichaam beter begrijpen waardoor je jezelf accepteert zoals je bent. Problemen lossen zich op, andere zullen wellicht weer ontstaan maar die kun je dan beter aan.
 

Analytische therapie is grondig en effectief

Snelle oplossingen geven vaak even lucht, maar na enige tijd keert het probleem toch weer terug, in dezelfde of een andere vorm. Mensen die kiezen voor een Analytisch therapeut/JI dieptepsycholoog® gaan op zoek naar blijvende oplossingen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In de analytische gesprekken – meestal wekelijks een uur – gaat het om het vinden en verbinden van bewuste en niet-bewuste gedachten, gevoelens en impulsen. Analytische therapie helpt je je  innerlijke verdeeldheid (waarbij je onbewuste iets anders voelt, vindt en wil dan je bewuste) op te heffen. Innerlijke verdeeldheid wordt meer en meer eenheid, en de weg die tot die eenheid leidt noemde Jung ‘het individuatieproces’. Het resultaat is dan niet een aan de eisen van de maatschappij aangepaste mens, maar een unieke mens, die handelt met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving.

Onbewuste is de baas
In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van uw onbewuste, omdat is aangetoond dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit dat onbewuste.
Onbewuste drijfveren kunnen er de oorzaak van zijn, dat je dingen voelt, denkt en doet die je helemaal niet wilt voelen, denken en doen. Je wordt geleid door stemmingen waarvan je niet begrijpt waar die vandaan komen.
 

Bewustzijn

In het ideale geval werken bewustzijn en het onbewuste goed samen. 
Wanneer deze samenwerking verstoord is gaat het onbewuste aan het roer staan. Dit uit zich in klachten en/of problemen. Goedbedoelde adviezen van familie en vrienden helpen meestal niet en er komt van je vaste voornemens om het ‘voortaan heel anders te doen’ maar weinig terecht. Als je een verstandig -en dus verstandelijk- besluit neemt dat niet overeenstemt met wat in je onbewuste leeft, dan draagt dat meestal niet bij tot je gevoel van welzijn. Hoe graag je ook zou willen dat dit wel zo was.
 

Integratie

In analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen onbewust en bewust, tussen voelen en denken, tussen willen en accepteren dat het is zoals het is.